De voorwaarden voor het Stampz programma zullen wijzigen per 31 maart 2021

Heb je een nieuwe spaarkaart na 31 maart 2021?
Voor Stampz die na 31 maart 2021 worden verkregen, zullen je losse Stampz een geldigheidsduur van zes maanden hebben na verkrijging van die laatste Stampz. Daarna vervallen zij. Stel, je hebt losse Stampz, en binnen zes maanden na het verkrijgen van die laatste Stampz doe je een aankoop en krijg je er nog een, dan zal de geldigheid van beide Stampz zes maanden vanaf het moment van het verkrijgen van de laatste Stampz zijn.

Heb je een niet-volle spaarkaart met Stampz van vóór 31 maart 2021?
We hebben een overgangsregeling voor oude Stampz. Elke niet-volle spaarkaart met losse Stampz die vóór 31 maart 2021 zijn verkregen, heeft in ieder geval een geldigheidsduur tot 1 maart 2022. Verkrijg je nieuwe Stampz na 1 september 2021, dan geldt voor je hele spaarkaart een geldigheidsduur van zes maanden na verkrijging van de laatste Stampz.

Jouw gebruik van onze diensten zal als acceptatie van de wijzigingen worden gezien.

Voorwaarden Stampz


Inleiding
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het Stampz spaarprogramma van Greetz B.V. (Greetz)

Stampz is een spaarprogramma voor iedereen met een MyGreetz-account. Bij iedere kaart en elk cadeau dat je verstuurt, krijg je van ons één of meer Stampz cadeau. Zo spaar je automatisch voor korting van EUR 2,50 op je bestelling bij een volle spaarkaart.

Individuele Stampz blijven geldig voor een periode van zes maanden na verkrijging en vervallen daarna. Tenzij je binnen die zes maanden een nieuwe Stampz verkrijgt. Dan krijgen al je Stampz een geldigheidsduur van zes maanden na het verkrijgen van je laatste Stamp. Een volle Stampz kaart, bestaande uit 9 Stampz, blijft geldig voor een periode van zes maanden en vervalt daarna.

Je spaarkaart is vol bij negen Stampz en blijft dan zes maanden geldig vanaf de dag dat je een volle spaarkaart hebt verzameld. Daarna vervalt deze.

Door het openen van een MyGreetz account en het accepteren van de voorwaarden van het Stampz programma verklaar je kennis te hebben genomen van deze Stampz voorwaarden en ga je akkoord met de toepassing ervan op de overeenkomst inzake het Stampz spaarprogramma.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig en geregeld na op de Greetz website in verband met eventuele wijzigingen. Substantiële wijzigingen van deze Stampz voorwaarden zullen hier worden gepubliceerd.

Stampz kaart
De Stampz spaarkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om met meerdere personen samen te sparen voor een gezamenlijke korting.

Sparen & Inwisselen
Met het sparen van Stampz kun je met een volle kaart de door jou gespaarde Stampz inwisselen voor een korting van EUR 2,50 op een nieuwe bestelling op de Greetz website. Een volle spaarkaart blijft zes maanden geldig vanaf de dag dat je een volle spaarkaart hebt verzameld. Daarna vervalt de volle spaarkaart en kan je er geen rechten meer aan ontlenen.

Individuele Stampz blijven zes maanden geldig vanaf de dag van verkrijging. Daarna vervallen de Stampz, en kan je er geen rechten meer aan ontlenen.

Voor jouw actuele Stampz overzicht kun je terecht op je MyGreetz account. De vervaldatum van de door jou gespaarde Stampz kan je in je Greetz account zien.

Kloppen je Stampz niet?
Indien je vermoedt, dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermoeden, dat er een foutieve bij- of afschrijving van Stampz heeft plaatsgevonden, dan ben je verplicht dit te melden aan Greetz.

Wijzigingen
Greetz behoudt zich het recht voor om eenzijdig de Stampz voorwaarden te wijzigen, waaronder het aantal Stampz dat per bestelling wordt gespaard te wijzigen, het benodigde aantal Stampz dat voor een product en/of dienst ingewisseld moet worden te wijzigen, of de producten waarbij de korting met een volle Stampz kaart kan worden ingezet te wijzigen.

Beëindiging deelname
Greetz is gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw deelname aan het Stampz spaarprogramma met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw Stampz saldo te annuleren in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, op het moment dat je in strijd handelt met deze voorwaarden, misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het Stampz spaarprogramma, of als je op enige andere wijze handelt zodat schade kan worden berokkend aan Greetz. Greetz is tevens gerechtigd het Stampz spaarprogramma te beëindigen om haar moverende redenen, in welk geval zij een redelijke kennisgevingstermijn in acht zal nemen.

Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan ons Stampz programma kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt in dat geval contact opnemen met de klantenservice.

Slotbepalingen
Greetz is gerechtigd deze voorwaarden voor het Stampz programma eenzijdig te wijzigen en zal zich inspannen om je van de wijzigingen op de hoogte te brengen. De nieuwe voorwaarden worden in ieder geval op Greetz.nl gepubliceerd. Na wijziging van de Stampz voorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en komen de oude voorwaarden te vervallen. Je bent dan ook gerechtigd deelname aan het Stampz programma te beëindigen, door je MyGreetz account te beëindigen, indien je dat wenst.