Responsible disclosure

U vertrouwt Greetz uw meest persoonlijke boodschappen toe. De beveiliging van uw en onze informatie is nemen we zeer serieus en maken we onze hoogste prioriteit. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Deze proactieve stappen ondernemen we al:

 • We trainen onze ontwikkelaars en beheerders op het gebied van beveiliging en privacy en zorgen dat hun kennis up-to-date blijft;
 • De beveiliging en interne werkprocessen worden jaarlijks onder de loep genomen tijdens een security audit (PwC);
 • De websites worden op wekelijkse basis gescand door een geautomatiseerde security scanner (NetSparker);
 • De websites worden op halfjaarlijkse basis gescand door een geautomatiseerde security scanner (Qualys) als onderdeel van de Thuiswinkel certificering;
 • We draaien een bug bounty program (HackerOne) waarbij crowd-sourced en private beveiligingsexperts worden beloond voor het vinden en melden van beveiligingslekken.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen aan ons te melden, bij voorkeur via ons bug bounty program of anders per E-mail naar security@greetz.com. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.

Het bug bounty program van Greetz is een besloten programma. Om toegevoegd te worden kunt u een E-mail sturen naar security@greetz.com.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl/.