Bekijk meer

PRIVACYBELEID GREETZ

Inleiding

Greetz (hierna ook: “wij” of “ons”) haar doel is een glimlach op het gezicht van ontvangers én verzenders te bezorgen door verrassingen en diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met gegevens is een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid. 

Greetz respecteert jouw privacy en streeft ernaar jouw persoonsgegevens te beschermen.

Wij willen transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerking verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens van onze klanten, verzenders en ontvangers van onze producten en diensten, en bezoekers van onze website en app (hierna ook: “je”, “jij” of “jou”). 

In dit privacybeleid lichten we dit verder toe, waarbij voorop staat dat we de wet- en regelgeving, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, naleven. Daarnaast leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. 

Dit privacybeleid informeert je over hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen wanneer je onze websites en app bezoekt (ongeacht waarvandaan je deze bezoekt) en informeert je over jouw privacy rechten.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites, apps of diensten van derden, waaronder hyperlinks naar websites van anderen dan Greetz en social media buttons. Greetz is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Greetz B.V. (in dit privacybeleid gezamenlijk aangeduid als "Greetz" ) is een gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wij maken deel uit van een groep bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Nederland (de Moonpig Group) en zijn ook actief in Ierland, Australië en de VS.

Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest, samen met enig ander privacybeleid of beleid voor data verwerking dat wij op bepaalde momenten tijdens het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens over jou verstrekken, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij jouw gegevens gebruiken.

Onze websites, apps en services zijn niet gericht op kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Het gebruik van onze websites en services door klanten jonger dan 18 jaar is alleen toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, waaronder begrepen verzoeken om jouw wettelijke rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen.

 • De gegevens die wij over jou verzamelen

 • Hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld

 • Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken

 • Openbaarmaking van jouw persoonsgegevens

 • Internationale overdracht

 • Gegevensbeveiliging

 • Gegevensretentie

 • Jouw wettelijke rechten

 • Contact met ons opnemen

1. De gegevens die wij over jou verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, verwijst naar alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit permanent is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, aanhef, geboortedatum en geslacht.

 • Afbeeldingen ("User Image Information") zoals foto’s en video’s.

 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Financiële gegevens omvatten betaalkaartgegevens; jouw gecodeerde betalingsgegevens worden alleen opgeslagen als jij ervoor kiest jouw betaalmethodes bij ons op te slaan. Jouw betalingsgegevens worden niet opgeslagen in Greetz, maar worden opgeslagen door een betalingsservice aanbieder die een contract met ons heeft afgesloten.

 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van jou en andere gegevens over producten en diensten die je bij ons hebt gekocht.

 • Technische gegevens omvatten internet protocol (IP-adres, jouw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, typen en versies van browserplug-in, besturingssysteem en -platform, en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om onze websites of app te openen. 

 • Profielgegevens omvatten jouw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die door jou zijn gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.  

 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe je onze websites of app, producten en diensten gebruikt. 

 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten jouw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en jouw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor verschillende doeleinden. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van jouw persoonsgegevens, maar worden in de wet niet beschouwd als persoonsgegevens, omdat deze gegevens jouw identiteit niet direct of indirect bekendmaken. We kunnen bijvoorbeeld jouw Gebruiksgegevens verzamelen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke website of app-functie. Als we Samengevoegde gegevens echter combineren met of koppelen aan jouw persoonsgegevens zodat deze jou direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, waaronder via: 

Directe interacties. Je kunt ons jouw identiteit, afbeeldingen, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen via post, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je:

 • onze producten of diensten koopt;

 • onze producten personaliseert;

 • een account op onze websites of in onze app aanmaakt;

 • zich op onze service abonneert; 

 • deelneemt aan manieren om de klanttevredenheid en klantervaring te verbeteren;

 • de klantenservice inschakelt;

 • marketingberichten naar jou laat sturen;

 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of

 • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens jouw interactie met onze websites verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over jouw apparatuur, browseacties en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere, soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over jou ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet.

Technische gegevens van de volgende partijen:

 • Leveranciers van apparatuur, opslag, hulpmiddelen en media die gevestigd zijn binnen en buiten de EU;

 • IP Tracking-serviceproviders gevestigd binnen de EU;

 • geautomatiseerde hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole in de EU;

 • geautomatiseerde beveiligings- en compliancetools die zich buiten de EU bevinden;

 • social media en socialmedianetwerken zoals Facebook,Twitter, LinkedIn, Instagram buiten de EU; en

 • e-maildistributie en enquêteaanbieders buiten de EU;

 • Identiteit en contactgegevens van leveranciers van gegevensfeeds en hostingservices die binnen en buiten de EU worden geleverd.

Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dat echt nodig is en in overeenstemming met onze verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.  In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer wij een contract moeten uitvoeren, op het punt staan om een contract met jou aan te gaan of zijn aangegaan.

 • Indien dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of jouw legitieme belangen of die van een derde).

 • Met jouw toestemming.

 • Wanneer wij moeten voldoen aan een verplichting betreffende wet- en regelgeving.

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens zullen gebruiken

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen wanneer de wet dit toelaat en alleen voor het doel dat is overeengekomen toen jij de gegevens verstrekte. In de meeste gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer wij het contract moeten uitvoeren, op het punt staan om een contract met jou aan te gaan of zijn aangegaan.

 • Wanneer een bestelling wordt geplaatst via Greetz of de app, worden de volgende gegevens verwerkt (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot), afbeeldingen die moeten worden afgedrukt of gebruikt voor gepersonaliseerde producten, zijn persoonsgegevens (namen, adres, e-mail) nodig om een bestelling van een cadeau of kaart te kunnen verwerken.  Deze verwerking valt onder dit Privacybeleid. 

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en jouw belangen en fundamentele rechten niet boven deze belangen gaan.

 • Wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens zullen gebruiken

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor meer dan één rechtsgrond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij jouw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als jij meer informatie wil over de specifieke rechtsgrond.

Hieronder vind je een beschrijving van alle manieren waarop wij jouw persoonsgegevens willen gebruiken en van welke rechtsgronden we hiervoor afhankelijk zijn. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, indien van toepassing.

 • Om een nieuw klantaccount te maken, kunnen wij jouw identiteit en contactgegevens verwerken voor de uitvoering van ons contract met jou.

 • Na deze registratie bewaren wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening (overeenkomst). 

 • Indien je eenmaal een klantaccount hebt aangemaakt, gebruiken wij jouw gegevens om jouw bestelling en betaling te kunnen verwerken, trends in aankoopgedrag te analyseren en je een felicitatie met je verjaardag te kunnen zenden. 

 • Verder kun je in jouw klantaccount jouw orderhistorie inzien en kun je favoriete  producten toevoegen. Daarnaast kun je de door jouw gewenste communicatie stellingen instellen. Zo kun je aangeven dat je onze nieuwsbrief met kortingen, acties en nieuwtjes wel of niet wilt ontvangen. Ook kun je eenmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van marketing cookies intrekken (meer informatie vind je in onze cookieverklaring).

 • Via jouw klantaccount kun je een adresboek bijhouden. Hierin kun je de NAW-gegevens van contactpersonen en hun contactgegevens en geboortedatum invoeren. Wij zullen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Dat betekent dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat de door jou ingevoerde persoonsgegevens van contactpersonen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor onze kalenderservice, waarin je onder meer kunt bijhouden wanneer jouw familie, vrienden en overige relaties jarig zijn, getrouwd zijn of een jubileum vieren. Je kunt kalendermomenten koppelen aan jouw contactpersonen. 

 • In jouw klantaccount kun je jouw gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren, exporteren en/of verwijderen. Meer informatie hierover vind je onder ‘Jouw rechten.’

 • Om jouw bestelling te verwerken en af te leveren, waaronder begrepen personalisatie van kaarten en geschenken, kunnen wij jouw identiteit, afbeeldingen, contact en communicatie verwerken voor de uitvoering van ons contract met jou of, voor zover dit nodig is, voor onze legitieme belangen (bijv. voor het invorderen van aan ons verschuldigde bedragen). Wanneer je verrassingen bestelt op onze website of via onze app om die bij iemand thuis te laten verzorgen, dan verwerken wij zowel persoonsgegevens van de verzender als persoonsgegevens van degene aan wie jij de verrassing zendt (ontvanger).

 • Om onze relatie met jou te beheren, waaronder (a) je op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid, (b) je vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen, kunnen wij jouw identiteit, contactgegevens, profiel en marketing- en communicatievoorkeuren verwerken voor de uitvoering van ons contract met jou, indien het nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (bijv. om onze gegevens up-to-date te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten en diensten gebruiken).

 • Om je in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of een wedstrijd, of een enquête in te vullen, kunnen wij jouw identiteit, contactgegevens, profiel, gebruiksinformatie en marketing- en communicatievoorkeuren verwerken voor de uitvoering van ons contract met jou en waar nodig voor onze legitieme belangen (bijv. om te onderzoeken hoe klanten onze producten en diensten gebruiken, om onze producten en diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).

 • Om ons bedrijf en onze websites of app te beheren en te beschermen (waaronder begrepen probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) kunnen wij jouw identiteit en contactgegevens en technische informatie (bijv. cookies) verwerken indien dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (bijv. voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie- en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering) of wanneer het nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • Om relevante content en advertenties op de website aan jou te leveren en om de effectiviteit van de reclame die wij aan jou leveren te meten of te begrijpen, kunnen wij jouw identiteit, contactgegevens, profiel, gebruiksinformatie, marketing- en communicatievoorkeuren en technische informatie verwerken waar dit nodig is voor onze legitieme belangen (bijv. om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie uit te stippelen).

 • Om gegevensanalyse te gebruiken om onze websites, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren, kunnen wij jouw gebruiks- en technische informatie (bijv. cookies) en marketing- en communicatievoorkeuren verwerken waar dit nodig is voor onze legitieme belangen (bijv. om typen klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze websites up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie uit te stippelen).

 • Om je suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor jou interessant kunnen zijn, kunnen wij jouw identiteit en contactgegevens, profiel, technische en gebruiksgegevens (bijv. cookies) en marketing- en communicatievoorkeuren verwerken indien dit nodig is voor onze legitieme belangen (bijv. om onze producten/diensten te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien). 

 • Klantenservice Je kunt via verschillende kanalen contact opnemen met onze klachtenservice. Je kunt ons bellen, e-mailen, met ons chatten of het contactformulier invullen. Ook kun je ons een bericht sturen via Facebook en Twitter. We verwerken jouw contactgegevens en overige verstrekte informatie om jouw vragen en/of klachten te kunnen beantwoorden maximaal 24 maanden.

 • Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij gebruiken deze opgenomen gesprekken om onze klantenservice te verbeteren. Zowel wij als jij en onze overige klanten hebben daar belang bij. Wij bewaren het telefoongesprek maximaal 24 maanden. Wanneer je ons een privébericht stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 24 maanden door ons bewaard. Zelf kun je het bericht natuurlijk ook eerder verwijderen.

 • Nieuwsbrieven We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via e-mail. Als je bij ons een account hebt of één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, gebruiken wij je e-mailadres om jou te informeren over onze nieuwe verrassingen en diensten. 

 • Als je onze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kun je je uitschrijven door te klikken op "afmelden" in de nieuwsbrief. Heb je een klantenaccount, dan kun je ook in "Profiel" aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.

 • Loterij, prijsvraag en vergelijkbare acties Als je meedoet aan een loterij, prijsvraag of vergelijkbare actie van een derde partij en je in dat kader iets van Greetz hebt gewonnen, kan het voorkomen dat er persoonsgegevens van jou aan ons worden verstrekt, zoals jouw naam en e-mailadres. Ook kunnen wij zelf extra gegevens bij jou opvragen. Deze gegevens hebben wij nodig om de gewonnen prijs te kunnen verstrekken of de actie te kunnen uitvoeren. In de voorwaarden van de betreffende actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

 • Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen waarbij wij ogenschijnlijk ongebruikelijke transacties automatisch signaleren en detecteren om deze nader te kunnen onderzoeken.

Marketing

Wij streven ernaar je keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde toepassingen van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. 

We kunnen je marketing doen toekomen over onze eigen goederen en diensten als jij ervoor hebt gekozen om onze marketingberichten te ontvangen, of als jij eerder vergelijkbare producten van ons hebt gekocht en jij je  niet hebt afgemeld voor het ontvangen van onze marketingberichten. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor al ons marketingmateriaal. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden door op de link 'afmelden' te klikken in een marketing-e-mail die wij sturen, of door jouw voorkeuren bij te werken op de pagina 'Mijn accountgegevens' in jouw account. 

Je kunt er ook voor kiezen om herinneringen te ontvangen wanneer het tijd is om jouw vriend of familielid nog een kaart of cadeau te sturen. Je kunt deze beheren op de pagina “Mijn momenten” in jouw account. Als jij ook jouw geboortedatum hebt opgegeven, gebruiken wij deze om jou een bericht te sturen op jouw verjaardag.

Promotieaanbiedingen van ons 

We kunnen jouw identiteit, contactgegevens, technische gegevens, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat jij wilt of nodig hebt, of wat voor jou interessant kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor jou kunnen zijn. 

Marketing door derden 

We krijgen jouw uitdrukkelijke toestemming voordat we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden met externe service aanbieders delen. 

Afmelden

Als jij je  afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt vanwege een aankoop van een product/service, garantieregistratie, ervaring met een product/service of andere transacties.

Cookies

Je kunt jouw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als jij cookies uitschakelt of weigert, kunnen sommige delen van onze websites ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Raadpleeg voor meer informatie over de cookies die we gebruiken https://www.greetz.nl/nl/voorwaarden/cookies/.

Verandering van doel 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze gegevens om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op als jij wilt weten hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. 

Als we jouw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische grondslag uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.

Houd er rekening mee dat wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder jouw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Openbaarmaking van jouw persoonsgegevens

Mogelijk moeten we jouw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Interne derden:

Dit zijn bedrijven binnen Moonpig Group waarvan Greetz onderdeel uitmaakt. Uw persoonsgegevens worden ook gehost in Ierland. 

Externe derden:

Service aanbieders

Deze aanbieders ondersteunen Greetz bij het uitvoeren van onze activiteiten en diensten aan jou. We geven ze alleen de delen van jouw persoonsgegevens die ze nodig hebben. En wij maken duidelijk dat zij jouw persoonsgegevens veilig moeten houden en alleen voor deze diensten mogen gebruiken. 

Dit zijn:

 • Externe leveranciers om door jou geplaatste bestellingen uit te voeren. Denk hierbij aan distributiepartners, logistieke partners en partijen die de financiële afhandeling verzorgen in Nederland en België.

 • Externe afdrukleveranciers die zijn gebruikt om de gepersonaliseerde producten te maken die jij hebt besteld.

 • Voor het leveren van een service, e-mails met orderbevestigingen of iets dergelijks. Bijvoorbeeld klantenservice..

 • Marketingbedrijven die je producten, speciale aanbiedingen of diensten van Greetz kunnen laten zien die jou mogelijk interesseren terwijl je op internet surft.

 • Bedrijven die inzicht hebben in gegevens om ervoor te zorgen dat jouw gegevens up-to-date en correct zijn.

 • Fraudepreventiebedrijven.

 • Betalingsverwerkende bedrijven, die ons helpen bij het verwerken van jouw creditcardgegevens.

 • Informatietechnologiebedrijven (hardware en software) voor het opslaan en analyseren van gegevens.

De autoriteiten

Wanneer het nodig is om bepaalde delen van jouw persoonsgegevens te delen met autoriteiten zoals de politie, bijvoorbeeld om fraude en misdaad te helpen voorkomen, delen we alleen wat wettelijk noodzakelijk is. Wanneer we deze gegevens aan de autoriteiten verstrekken, is het hun verantwoordelijkheid om jouw gegevens te beschermen.

Overig

Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa besluiten te verkopen of over te dragen of met wie wij delen van ons bedrijf of onze activa besluiten samen te voegen. We kunnen ook proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een wijziging plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaars jouw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als beschreven in dit privacybeleid. 

Wij verplichten alle derden om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te respecteren en deze overeenkomstig de wetgeving te behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners jouw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe jouw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Kunstmatige intelligentie (AI)

We kunnen AI gebruiken om:

 • Product- en personalisatieaanbevelingen te doen;

 • Klantfeedback te analyseren;

 • De beveiliging van onze systemen te verbeteren;

 • Nieuwe producten en services te ontwikkelen.

We gebruiken AI niet om jouw persoonsgegevens te verwerken. We zullen AI alleen gebruiken op een manier die consistent is met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving. We zullen AI niet gebruiken om beslissingen over jou te nemen die een significante impact op je hebben zonder jouw toestemming.

Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar worden gemaakt. We beperken ook de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, opdrachtnemers en andere derden die hiervan op de hoogte moeten zijn. Zij zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zij zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht. 

Wij hebben procedures ingevoerd om een vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens te behandelen en zullen jou en de toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een schending wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Gegevens retentie

Hoe lang gebruikt Greetz mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, waaronder om te voldoen aan juridische, wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij kunnen jouw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak over onze relatie met jou. 

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten. 

Vanwege de fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om sommige van jouw gegevens zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens). Voor de overige gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Wij bewaren alle gegevens in jouw klanten account zolang je actief klant bij ons bent. Als jij twee jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij jouw account en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens.

Wij bewaren afbeeldingen en teksten die op een kaart, cadeau of gepersonaliseerd cadeaupapier worden geplaatst maximaal twee jaar. We willen jou het verrassen namelijk zo makkelijk mogelijk maken. Dus wil je in de toekomst dezelfde persoon nog een keer een kaartje of cadeautje sturen, dan kun je de eerder gebruikte foto bij ons opvragen. Ook wanneer je inspiratie nodig hebt voor een tekst op een kaart, dan kun je jouw eerder geschreven tekst nog eens lezen.

Heb je geen klantenaccount, dan bewaren wij jouw naam en e-mailadres zolang je je niet hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, want we hopen je natuurlijk nog een keer terug te zien bij Greetz. Na uitschrijving van de nieuwsbrief bewaren we je gegevens maximaal twee jaar. 

Voor de overige door ons verzamelde persoonsgegevens geldt dat deze door ons worden bewaard zolang dat nodig is om jouw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal twee jaar voor statistische doeleinden.

Internationale gegevensoverdracht

Greetz draagt jouw persoonsgegevens over aan andere bedrijven binnen haar groep en dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De dienstverleners waarmee Greetz samenwerkt, moeten ons bewijzen dat ze dezelfde hoge normen hanteren voor jouw gegevensbescherming als Greetz.

Wanneer Greetz jouw persoonsgegevens overdraagt buiten de EER, zorgen we ervoor dat er regels zijn om jouw gegevens te beschermen. Dit betekent dat Greetz in zijn contracten met partijen buiten de EER contractuele bepalingen heeft die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of dat Greetz zal vertrouwen op geschiktheid beslissingen van de Europese Commissie. 

Jouw rechten

Jij hebt rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om het recht om:

Toegang tot jouw persoonsgegevens te verzoeken (ook wel een "verzoek tot inzage van de betrokkene" genoemd). Hierdoor kun je een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over jou bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Correctie van de persoonsgegevens te verzoeken die wij over jou bewaren. Hierdoor kun je onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over jou bewaren, corrigeren, maar mogelijk moeten we de juistheid van de nieuwe gegevens die jij ons verstrekt controleren.

Verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Op deze manier kun je ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking, wanneer jij jouw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar wij jouw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan jouw verzoek tot verwijdering. Hiervan word je, indien van toepassing, op de hoogte gesteld wanneer je een verzoek indient. 

Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets aan uw situatie is waardoor jij bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat je denkt dat dit van invloed is op jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de plaats waar wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing verwerken. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om jouw gegevens te verwerken die boven jouw rechten en vrijheden gaan.

Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Hierdoor kun je ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: 

 • Als jij wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen.

 • Wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar jij niet wilt dat wij deze wissen.

 • Wanneer jij wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij deze niet meer nodig hebben omdat jij deze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te voeren of te verdedigen. 

 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens, maar we moeten controleren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken. 

De overdracht van jouw persoonsgegevens aan jou of een derde te verzoeken. Wij zullen jouw persoonsgegevens aan jou of een door jou gekozen derde partij verstrekken in een gestructureerde, veelgebruikte, machineleesbare indeling. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor jij aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor gebruik door ons of waarbij wij de informatie hebben gebruikt om een contract met jou uit te voeren. 

Jouw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij terugvallen op toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat jij jouw toestemming intrekt. Als jij jouw toestemming intrekt, kunnen wij je mogelijk bepaalde producten of diensten niet leveren. We zullen je informeren als dit het geval is op het moment dat jij jouw toestemming intrekt.

Meestal worden er geen kosten in rekening gebracht

Je hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot jouw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als jouw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. We kunnen in deze omstandigheden ook weigeren om aan jouw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van jou nodig hebben

We kunnen specifieke informatie van jou nodig hebben om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en jouw recht op toegang tot jouw persoonsgegevens te garanderen (of om jouw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met jou opnemen om je te vragen om meer informatie over jouw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als jouw verzoek bijzonder complex is of als jij meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we je hierover informeren en je op de hoogte houden. 

Contact met ons opnemen

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO - Data Protection Officer) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als jij vragen hebt over dit privacybeleid, waaronder begrepen verzoeken om jouw wettelijke rechten uit te oefenen, kun jevia de onderstaande gegevens met de DPO contact opnemen. 

Greetz B.V.

t.a.v. afdeling Finance & Legal

Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam

Telefoonnummer: +31(0)20-5606581

E-mailadres: [email protected]

Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens We zouden het echter op prijs stellen een kans te krijgen jouw zorgen weg te nemen voordat je de Autoriteit Persoonsgegevens benadert, dus gelieve in eerste instantie contact met ons op te nemen. 

We beoordelen ons privacybeleid regelmatig. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in februari 2023. 

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over jou bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als jouw persoonsgegevens tijdens jouw relatie met ons veranderen.

 Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op deze koppelingen te klikken of deze verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over jou verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze websites verlaat, raden wij je aan het privacybeleid te lezen van elke website die jij bezoekt.

Websites van derden en app store

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Hetzelfde geldt wanneer je de Greetz applicatie downloadt in de appstore. Wij raden je aan de relevante privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder van de appstore.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Woordenlijst

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, zodat wij je de beste service/het beste product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we rekening houden met eventuele gevolgen voor jou (zowel positief als negatief) en jouw rechten en deze in evenwicht brengen voordat we jouw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden geschaad door de impact op jou (tenzij wij jouw toestemming hebben of daartoe anderszins wettelijk verplicht zijn of toestemming voor hebben). Je kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen ten opzichte van mogelijke gevolgen voor jou met betrekking tot specifieke activiteiten, door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van een contract betekent het verwerken van uw gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarin jij een partij bent, of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat je een dergelijk contract aangaat.

Het naleven van een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Thuiswinkel Waarborg Gecertificeerd
Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen. Lees de algemene voorwaarden.